Clubgeschiedenis

ONTSTAAN

De eerste keer dat er gesproken werd over de oprichting van een studentenclub aan de toenmalige Provinciale Industriële Hogeschool (PIH) was in het voorjaar van 1977.

Tijdens de zomer van datzelfde jaar werden het clublied en schild geschreven en ontworpen door Frank Vandekerckhove (Ind. ing Chemie).
Samen met Philippe Carette (ind. ing electronica) werd Centaura! officieel opgericht in het academiejaar 1977-’78. Stefaan Hanssens was wel de eerste praeses van Centaura!

NAAM

Centaura is afgeleid van ‘Alpha Centauri’, de ster die naast de zon het dichtst bij de aardbol staat. Toen de hoogstudentenclub werd opgericht leefde men bij de gedachte dat men in de nabije toekomst op die ster zou kunnen wandelen, de studenten van toen keken er alvast naar uit. Centauri werd omgedoopt naar Centaura omdat dat beter klonk.

LEDEN

Sinds zijn oprichting kende de club verschillende ups en downs , maar de club slaagde er altijd in om te overleven, momenteel is het zelfs één van de grootste clubs in Kortrijk.

Naast Centaura zijn er nog andere (kleinere) clubs die verbonden zijn aan de Howest dept. Graaf Karel de Goedelaan (GKG), maar Centaura is de enige club die studenten toelaat uit alle richtingen van dit departement. Straffer nog, elke student in en buiten Kortrijk is er welkom!