Centaura is de kreet,
Centaura is de planeet (bis)
Waar wij studenten ondereen
Onze dorst geven in leen
Floreat Centaura, floreat Centaura

Student zijn is de tijd,
van pinten drinken met zorg en vlijt (bis)
En breken wij ‘t hart van ene meid
Dan oh ja, wij hebben spijt
Floreat Centaura, floreat centaura.

In Kortrijk daar leeft een club,
van studenten met een jack-up (bis)
Het is de club, de Centaura
Pet en lint hebben geen weerga
Floreat Centaura, floreat Centaura.