Ontstaan

De eerste keer dat er gesproken werd over de oprichting van een studentenclub aan de toenmalige Provinciale Industriële Hogeschool (PIH) was in het voorjaar van 1977.

Tijdens de zomer van datzelfde jaar werden het clublied en schild geschreven en ontworpen door Frank Vandekerckhove.

Samen met Philippe Carette werd Centaura! officieel opgericht in het academiejaar 1977-1978. Stefaan Hanssens was echter de eerste praeses van Centaura!

Naam

De naam Centaura is afgeleid van Alpha Centauri, de ster die naast de zon, het dichtst bij de aardbol staat.

Toen de hoogstudentenclub werd opgericht leefde men bij de gedachte dat men in de nabije toekomst op die ster zou kunnen wandelen, de studenten van toen keken er alvast naar uit. Centauri werd omgedoopt naar Centaura omdat dat beter klonk.

Leden

Sinds zijn oprichting kende de club verschillende ups en downs, maar de club slaagde er steeds in te overleven, momenteel is het zelfs één van de grootste clubs in Kortrijk.

De club telt zo’n 350 actieve leden en naast onze actieve leden zijn de meeste Kortrijkse studenten ook aanwezig op onze grotere evenementen. Bij de start van elk nieuw academiejaar mogen we een heleboel nieuwe leden verwachten, daarnaast hebben we ook nog de alumni van Centaura die ook nu nog een groot deel uitmaken van onze huidige werking.