Er zijn verschillende vlakken op het schild, elk met een andere betekenis:

LINKERGEDEELTE

Het volledige linkergedeelte wordt ingenomen door de West-Vlaamse vlag.

RECHTERGEDEELTE (BOVEN)

Daar bevindt zich het monogram van de club. Het monogram bestaat uit de letters V, C en F van de spreuk ut vivat, crescat et floreat! (Opdat ze leve, groeie en bloeie!), om te eindigen in de letter C van… Centaura (eerste letter van de club). Tenslotte staat er een uitroepteken als symbool dat de club nog actief is.

RECHTERGEDEELTE (ONDER)

Hier staan de kleuren van de club: wit – rood – wit.